Podsumowanie fazy badawczej

W okresie do połowy roku zespoły wykonawcze wykonały prace analityczne nad uzyskanym materiałem badawczym (badania ankietowe). Wyniki badań zostały poddane opracowaniu statystycznemu jak również przedstawiono je w postaci syntetycznych analiz strategicznych (analiza PESTEL , SWOT). Dane te przedstawiono do konsultacji w formie tzw.seminariów konsultacyjnych które odbyły się na terenie Parków : Drawieńskiego, Słowińskiego, Biebrzańskiego i Bieszczadzkiego. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Parków , samorządu , mieszkańców i przedsiębiorców. Dzięki powyższej pracy zgromadzony materiał pozwala na bardziej obiektywne przybliżenie się optymalizacji funkcjonowania PN w szerokim otoczeniu społecznym.