Rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników PN

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Instytut Doradztwa zapraszają pracowników parków narodowych na bezpłatne pilotażowe warsztaty szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym”. Warsztaty przeznaczone są dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla – kierowników działów, zespołów i sekcji.

Program szkolenia koncentruje się na kompetencjach zarządczych, administracyjnych (zarówno w zakresie wewnętrznego funkcjonowania parku, jak i w kontekście współpracy zewnętrznej), a zajęcia realizowane będą przede wszystkim techniką warsztatową (wprowadzenie teoretyczne w formie wykładu i następnie zajęcia praktyczne).

Szkolenie odbędzie się w Suchej Beskidzkiej w wymiarze 48 godzin lekcyjnych realizowanych w dwóch trzydniowych sesjach.

Każdemu uczestnikowi zapewniamy bezpłatnie:

– udział w szkoleniu,
– materiały szkoleniowe,
– całodzienne wyżywienie,
– zwrot kosztów przejazdu na podstawie przedstawionych dokumentów (bilety, rozliczenie kilometrów) do maksymalnej wysokości 200 zł za dojazd na jedną sesję szkoleniową,
– noclegi w dniach szkolenia, odpowiednio dla poszczególnych edycji:

I edycja szkolenia:
14-16 listopa
da 2018 r. i 5-7 grudnia 2018 r. (noclegi: 14/15 listopada, 15/16 listopada, 5/6 grudnia i 6/7 grudnia),

II edycja szkolenia:
28-30 listopada 2018 r. i 12-14 grudnia 2018 r. (noclegi: 28/29 listopada, 29/30 listopada, 12/13 grudnia i 13/14 grudnia).

Liczba uczestników w każdej edycji szkoleniowej jest ograniczona i wynosi 10 miejsc, a o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń od liczby miejsc na poszczególnych edycjach szkoleń – w tym w przypadku zgłoszeń kilku osób z jednego parku narodowego – zostanie wprowadzona zasada przydzielenia miejsc w taki sposób, aby była na nim reprezentowana jak największa liczba parków.

Zgłoszenia na dostępnym poniżej formularzu należy kierować mailem na adres: szkola@wste.edu.pl w terminie do 7 listopada 2018 r.