Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Parki narodowe w Polsce. Dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe a dialog interesariuszy”

W dniach od 26 do 27 lutego 2019 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii odbędzie się międzynarodowa konferencję naukowa „Parki narodowe w Polsce. Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe a dialog interesariuszy” realizowana w ramach programu pod nazwą „Dialog” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O randze wydarzenia świadczy nie tylko tematyka konferencji, ale także grupa prelegentów złożona z ekspertów i praktyków – przedstawicieli świata nauki i biznesu, z Polski oraz z zagranicy.

Prestiżowe wydarzenie naukowe ma szansę stać się panelem wymiany wiedzy, a także inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Zapraszamy pracowników parków narodowych, studentów, doktorantów, naukowców i wszystkich, którzy są zainteresowani tą aktualną i ważną tematyką. Zapewniamy profesjonalną obsługę i organizację wydarzenia.

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres: szkola@wste.edu.pl w terminie do 15 lutego 2019 roku.