Raport „Model optymalizacji funkcjonowania parków narodowych w Polsce w otoczeniu społeczno-gospodarczym”


Zasadniczym efektem projektu jest raport „Model optymalizacji funkcjonowania parków narodowych w Polsce w otoczeniu społeczno-gospodarczym”. Publikacja powstała w oparciu o zakrojone na szeroką skalę badania przeprowadzone we wszystkich 23 polskich parkach narodowych i w ich otoczeniu społeczno-gospodarczym. Prace kilkunastoosobowego zespołu naukowców i ekspertów pod redakcją dra Bartłomieja Walasa trwały kilka miesięcy. Mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do intensyfikacji współpracy między parkami narodowymi w Polsce, otoczeniem społecznym, światem nauki i biznesu.

Parki narodowe w Polsce są przedmiotem licznych badań naukowych. Wynika to z faktu, że zazwyczaj są one traktowane jako poligon badawczy dla instytucji zajmujących się naukami o ziemi, naukami biologicznymi, dziedzictwem historycznym oraz relacjami pomiędzy użytkowaniem turystycznym a przyrodą parków narodowych.
Z punktu widzenia tematyki projektu istotne są coraz liczniejsze badania dotyczące relacji pomiędzy parkami narodowymi a otoczeniem społecznym. Jest coraz bardziej oczywiste, że bez choćby częściowej akceptacji społeczności lokalnej nie udaje się skutecznie chronić przyrody w parkach narodowych. Stąd, w trosce o coraz skuteczniejsze zarządzanie ochroną przyrody i w miarę bezkonfliktowe zarządzanie udostępnianiem turystycznym, rekreacyjnym i sportowym, rosną oczekiwania parków w sprawie dostarczania naukowych podstaw dla funkcjonowania parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Wzrost zainteresowań badawczych problematyką relacji „park – otoczenie społeczne” obserwujemy od początku lat 90. XX wieku. Wynika to z coraz większego poczucia podmiotowości obywateli żyjących wokół parków narodowych oraz dopuszczenia społeczeństwa do udziału w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących oddziaływać na przyrodę obszarów chronionych.