O przyszłości parków narodowych w WSTiE


Diagnoza zadań parków narodowych, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i narzędzia optymalizacji zarządzania parkami – to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas prestiżowej konferencji naukowej, która odbyła się 21 lutego 2018 roku w Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej. Ze względu na wagę poruszanych zagadnień, wydarzenie przyciągnęło wybitnych ekspertów oraz szerokie grono słuchaczy.

Wśród licznych prelegentów-praktyków znaleźli się przedstawiciele najważniejszych parków narodowych w Polsce i Europie, m.in. dr Tomasz Pasierbek – dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, dr Paweł Skawiński – były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, dr Barbara Chovancova ze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego czy dr inż. Andrzej Raj – prezes Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych. Podkreślali oni przede wszystkim konieczność wymiany doświadczeń i wzajemnej wymiany rozwiązań, które skutecznie poprawiają kondycję parków w różnych regionach a nawet kontynentach. – Z punktu widzenia osoby zarządzającej parkiem narodowym w Polsce, wizyta w Stanach Zjednoczonych i możliwość zobaczenia, jak u nich funkcjonuje park narodowy to jak wizyta w krainie baśni – stwierdził dr Tomasz Pasierbek. – Wymieniliśmy podglądy na temat różnic w podejściu do zarządzania parkami narodowymi w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Poruszane były kwestie źródeł finansowania ochrony przyrody w obu krajach, zasad prowadzenia inwestycji na terenie parku, wpływu społecznego i budowania akceptacji dla idei istnienia obszarów chronionych po obu stronach Wielkiej Wody.Biorąc pod uwagę istotę tych problemów, konferencję zaszczycili obecnością także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów – Jarosława Gowina – złożyli Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii wyrazy uznania. Jak stwierdzili: tak potrzebne inicjatywy jak ta konferencja, będą płaszczyzną wymiany myśli między środowiskiem nauki, ekspertami do spraw ochrony przyrody, samorządem oraz przedstawicielami biznesu. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło także przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, władz regionu oraz zagranicznych gości, reprezentujących uniwersytety i instytucje społeczne z Czech, Słowacji, Węgier i Hiszpanii. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Ponad 100 uczestników miało możliwość aktywnie uczestniczyć w dwóch dyskusjach panelowych, a także porozmawiać w kuluarach z prelegentami konferencji.

WSTiE, która od lat szczyci się renomą najlepszej uczelni turystyczno-ekologicznej w Polsce, specjalistycznym know-how oraz współpracą z niekwestionowanymi autorytetami, od lat szczegółowo przyglądała się funkcjonowaniu polskich parków narodowych. Uczelnia od wielu lat prowadzi monitoring zjawisk turystycznych w różnych regionach Polski, na podstawie którego wykonuje fachowe ekspertyzy dla wielu podmiotów gospodarczych, samorządów oraz instytucji działających w sektorze turystyki i ekologii.