Świętokrzyski Park Narodowy


Świętokrzyski Park Narodowy został utworzony w 1950 r., jako trzeci polski park narodowy. Położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje: pasmo Łysogór (z najwyższym szczytem Łysicą – 612 m n.p.m.) i Łysą Górą (– 595 m n.p.m.), część Pasma Klonowskiego (z górami Psarską i Miejską), Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej, a także trzy eksklawy – Górę Chełmową, Las Serwis i Skarpę Zapusty (od roku 1996). Powierzchnia parku wynosi 7626 ha, z czego ochroną ścisłą objęto 1715 ha, ochroną czynną 5588 ha, a krajobrazową 323 ha. W granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego przebiega ponad 40 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych. Symbolem Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest jeleń.

Flora

Świętokrzyski Park Narodowy jest parkiem typowo leśnym, w którym lasy zajmują 95% jego obszaru. Pod względem ekologicznym we florze parku dominujący udział mają gatunki leśne oraz środowisk podmokłych i bagiennych. Na uwagę zasługuje liczna obecność roślin górskich. Na obszarze parku i w jego najbliższym sąsiedztwie stwierdzono dotychczas 45 gatunków, przy czym aktualnie występuje 39 gatunków (co stanowi ok. 5% rodzimej flory parku). Są to między innymi: tojad dzióbaty, przetacznik górski, paprotnik kolczysty, czosnek niedźwiedzi, żywiec dziewięciolistny, miesiącznica trwała, kokorycz okółkowa, a także jedyny gatunek wysokogórski (subalpejski) – omieg górski.

Fauna

​Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie ponad 4000 gatunków zwierząt. Można tu wyróżnić gatunki będące reliktami polodowcowymi, wśród których charakterystyczne są relikty plejstoceńskie i wczesnoholoceńskie. Należy do nich m.in. 6 gatunków ślimaków, 11 gatunków owadów i 1 gatunek płaza. Gatunki reliktowe mają charakter dysjunkcyjny lub wyspowy. Utrzymały się one na obszarze Gór Świętokrzyskich (głównie Łysogór) ze względu na chłodniejszy klimat.

Świętokrzyski Park Narodowy

ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
Numer telefonu i faksu: 041 311 51 06
albo 041 311 50 25
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl