Narwiański Park Narodowy


Narwiański Park Narodowy, utworzony w 1996 r., nazywany jest „Polską Amazonią”. Jego największym walorem jest unikalna w skali całej Europy rzeka Narew, która w obrębie parku tworzy rozległą i skomplikowaną sieć porośniętych trzcinami koryt. Szczególnie atrakcyjnie wygląda ten teren wiosną, kiedy to rozlewisko osiąga kilka kilometrów szerokości, zaś jednolitą taflę wody przerywają jedynie wystające kępy olch, wierzby czy stare trzcinowiska. Później wody ubywa, przybywa zaś rosnących tam roślin. Nie zmienia to jednak faktu, że blisko 80% powierzchni parku, wynoszącej obecnie 7 350 ha, stanowią tereny bagienne. Narwiański Park Narodowy najlepiej zwiedzać z wody, poruszając się kajakami lub łodziami pychówkami. Szczególnie atrakcyjna jest Obwodnica Narwiańska o długości około 90 kilometrów, której trasa biegnie wokół parku. Symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak stawowy.

Flora

Tereny podmokłe są największym bogactwem Narwiańskiego Parku Narodowego. Próżno szukać tam wielkich rzadkości świata roślin, zobaczyć można jednak prawie wszystkie typy roślinności, jakie w tej części Europy występują na terenach wodnych, bagiennych i torfowiskowych. Łatwo też tutaj zaobserwować, jak silny wpływ na roślinność mają coroczne wylewy. Flora roślin naczyniowych NPN liczy ponad 660 gatunków, z 89 rodzin. Najliczniej są reprezentowane złożone (72 gatunki) i trawy (68 gatunków).

Fauna

Nie powinno dziwić, że Narwiański Park Narodowy upodobały sobie ptaki. Jest on jedną z najważniejszych europejskich ostoi lęgowych, szczególnie istotną zwłaszcza dla ptaków wodno-błotnych. Równie ważna jest dolina Narwi dla ptaków odbywających swoje sezonowe wędrówki – stanowi dla nich motel i karczmę przydrożną, dostarczając miejsca odpoczynku i żerowania w trakcie przelotów. Nie chodzi jednak o niewielkie stadka kaczek, tak często spotykane w różnych miejscach Polski – mowa jest tutaj o tysiącach osobników odpoczywających na narwiańskich rozlewiskach. Symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak stawowy. Poza nim na uwagę zasługują także przebywające tutaj stale bądź przelotnie bataliony (przepiękne ptaki, wśród których próżno szukać dwóch jednakowo ubarwionych), dziesięć gatunków dzikich kaczek, dwa gatunki perkozów, derkacz, żuraw, bekas, dubelt i wiele, wiele innych. Poza ptakami występuje tutaj także wiele innych zwierząt: bobry (ten teren to prawdziwy bobrzy raj), łosie, piżmaki, gronostaje, łasice, dziki czy lisy, wiele płazów, o rzeszy bezkręgowców nie wspominając (gdzie poza Narwią można spotkać 24 gatunki ważek). Zerknąwszy pod wodę zobaczyć można uganiające się ryby należące do 22 gatunków. Przy sporej dozie szczęścia może to być wielki sum, drapieżny szczupak czy długi węgorz.

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10
18 – 204 Kobylin Borzymy
tel. +48 85 7181417,
tel/fax.+48 86 4764811,
+48 86 4764812

e-mail: npn@npn.pl