Karkonoski Park Narodowy


Karkonoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 r. Obejmuje ochroną Główny Grzbiet Karkonoszy, mając jednocześnie swoją enklawę w postaci Wodospadu Szklarki w okolicach Szklarskiej Poręby. Po powiększeniu z początkiem 2016 r. Karkonoski Park Narodowy obejmuje ochroną 5951 ha. Jest jednym z parków przygranicznych – położony na południowych krańcach województwa dolnośląskiego przylega bezpośrednio do granicy z Republiką Czeską. Transgraniczne problemy związane z ochroną karkonoskiej przyrody zostały częściowo rozwiązane cztery lata po utworzeniu KPN – w roku 1963 po ówczesnej czechosłowackiej stronie granicy powstał Krkonossky Narodni Park (KRNAP). Karkonoski Park Narodowy istotny jest nie tylko w skali Polski, czy też z perspektywy środkowoeuropejskiej. Rangę tego obszaru podnosi fakt, że w roku 1992 został – wspólnie ze swoim odpowiednikiem po stronie czeskiej – włączony do światowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO. Park jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów obszarów chronionych w Polsce. Każdego roku szlaki Karkonoszy przemierza blisko dwa miliony spragnionych kontaktu ze wspaniałościami karkonoskiej przyrody turystów. Dla ich wygody i bezpieczeństwa wytyczono tu 112 km szlaków turystycznych, zarówno pieszych, jak i narciarskich, oraz 17 km nartostrad. Część szlaków jest także udostępniona dla miłośników rowerów. Symbolami Karkonoskiego Parku Narodowego są dwie urokliwe górskie rośliny: dzwonek karkonoski i goryczka trojeściowa.

Flora

O wielkiej przyrodniczej wartości tego obszaru decyduje szereg elementów. Blisko 70% obszaru parku stanowią ekosystemy leśne, pozostałe 30% przypada na tereny otwarte. Te ostatnie w zdecydowanej większości położone są powyżej górnej granicy lasu, tworząc charakterystyczne dla gór wysokich formacje piętra subalpejskiego i alpejskiego. Zbocza Karkonoszy porasta ponad tysiąc gatunków roślin, w tym takie ewenementy jak skalnica bazaltowa, gnidosz sudecki czy też widniejący w logotypie parku dzwonek karkonoski. Lasy tworzą głównie świerki i buki, którym – w zależności od wysokości i warunków siedliskowych – mogą towarzyszyć między innymi jodły, jarzębiny, modrzewie czy też jawory.

Faua

Po karkonoskich ostępach przechadzają się zarówno jelenie i sarny, ale także sprowadzony na te tereny na początku XX w. korsykański muflon. Widok tego wspaniałego dzikiego krewnego domowej owcy, o charakterystycznych zakręconych rogach, nie należy do częstych w naszym kraju. Charakterystyka terenu sprawia, że obszar ten upodobały sobie także nietoperze, których w Karkonoskim Parku Narodowym spotkać można aż 16 gatunków. Fauna Karkonoszy to nie tylko ssaki, ale także około 90 gatunków ptaków, gady, płazy czy też nieprzeliczona niemal rzesza bezkręgowców.

Karkonoski Park Narodowy

ul. Chałubińskiego 235
8-570 Jelenia Góra
+48 75 7553348
+48 75 7553726
sekretariat@kpnmab.pl