Kampinoski Park Narodowy


Kampinoski Park Narodowy, utworzony w 1959 r. niejako na przedpolach Warszawy, w 2000 roku został wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO. Jego powierzchnia wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego. Pod ochroną ścisłą znajduje się powierzchnia 4 638 ha (22 wydzielone obszary). Wszystkim chętnym do odwiedzenia Puszczy Kampinoskiej, a zwłaszcza mieszkańcom stołecznej aglomeracji, park zapewnia blisko 360 km znakowanych szlaków turystycznych oraz 200 km szlaków rowerowych. Zmęczeni turyści mogą odpocząć na jednej z 12 zlokalizowanych na terenie parku polan wypoczynkowych, wyposażonych w wiaty, ławy i ławki. Na dwóch z nich – Jakubów i Opaleń – najmłodsi turyści mogą skorzystać z placów zabaw. Kampinoski Park Narodowy to nie tylko wspaniała przyroda, ale także żyjąca historia. Na puszczańskich ostępach szczególne piętno odcisnęła II wojna światowa. Kampania wrześniowa 1939 roku pozostawiła w Puszczy Kampinoskiej liczne wojskowe cmentarze i mogiły rozsiane po całym terenie. Łącznie w czasie walk toczonych w Puszczy i na jej przedpolach poległo we wrześniu 1939 r. dziewięć i pół tysiąca polskich żołnierzy. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś.

Flora

Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Puszczy Kampinoskiej są niewielkie wzniesienia. To wydmy śródlądowe powstałe w pradolinie Wisły, uznawane za najlepiej zachowany kompleks wydm śródlądowych w całej Europie. Towarzyszą im rozległe bagna porośnięte turzycami, zaroślami oraz typowymi dla obszarów podmokłych lasami, jakimi są olsy i łęgi. Poza wydmami i bagnami tereny Puszczy Kampinoskiej porasta bór sosnowy, w którym obok dominującej sosny występują także dęby: szypułkowy, bezszypułkowy i czerwony. Niezwykła mozaika kampinoskich krajobrazów swoje źródło ma w historii tego obszaru. Przed tysiącami lat ziemie te pokryte były przez lodowiec. Kiedy zaczął ustępować, wody pochodzące z topniejącego lodu płynęły w kierunku Bałtyku szeroką na 18 km doliną Prawisły. W dolinie tej pojawiły się z czasem piaszczyste wyspy i ławice, które dały początek dzisiejszym wydmom, zaś starorzecza i koryta rzeczne legły u podstaw współczesnych bagien.

Fauna

Fascynujący jest nie tylko krajobraz Kampinoskiego Parku Narodowego, ale też bogactwo puszczańskiej fauny. Podobnie jak cała puszcza, tak i żyjące tutaj zwierzęta zupełnie nie przystają do sąsiedztwa stolicy. Trudno uwierzyć, ale na przedpolach Warszawy spotkać można 16,5 tys. gatunków zwierząt, co mniej więcej odpowiada połowie wszystkich gatunków stwierdzonych w naszym kraju! Zdecydowanie największym zwierzęciem, z lubością przechadzającym się po kampinoskich bagnach, jest łoś. Zobaczenie tego wspaniałego roślinożercy o potężnych łopatach na głowie może dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Trzeba jednak wiedzieć, że dzisiejsza kampinoska populacja tego gatunku zapoczątkowana została po II wojnie światowej przez przywiezione z Białorusi dwa byki, klempę i dwa łoszaki. Poza łosiem puszczańską faunę reprezentują między innymi: rysie, dziki, sarny, jelenie, bobry i borsuki, a z ptaków bociany (biały i czarny), żuraw, derkacz, sowa błotna, orlik krzykliwy czy od 2000 roku największy z rodzimych ptaków drapieżnych – bielik. Niestety w Kampinosie występują także zwierzęta, których obecność raczej nie ucieszy odwiedzających park turystów – w puszczy występuje 31 gatunków komarów.

Adres:Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
tel. (022) 722 60 01,722 60 21
fax: (022) 722 65 60

e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl