Drawieński Park Narodowy


Drawieński Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 r. Położony jest w północno-zachodniej części naszego kraju. Jego obszar rozciąga się w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Obejmuje ochroną 11 419,92 ha, z czego 84% przypada na tereny leśne. Każdy turysta chcący aktywnie odpocząć na łonie natury znajdzie tu coś dla siebie. Zwolenników pieszych wędrówek kusi blisko 100 km wytyczonych szlaków turystycznych wiodących przez piękne lasy oraz brzegami rzek i jezior. Duże odległości pomiędzy puszczańskimi miejscowościami sprzyjają korzystaniu z rowerów bądź szlaków konnych. Śródlądowych wilków morskich z kolei zainteresuje z pewnością możliwość wykorzystania Drawy jako szlaku kajakowego – jednego z najpiękniejszych w Polsce. Interesujące są też elementy tworzące krajobraz kulturowy zlewni rzeki – dzisiaj dominują tam lasy, choć przed laty stanowiły one jedynie element mozaiki wraz z polami, łąkami i osiedlami. W trakcie wycieczki po parku warto jest też rozejrzeć się w poszukiwaniu pozostałości po niegdysiejszych sposobach użytkowania, choćby w postaci starych brukowanych dróg, kamiennych kierunkowskazów, pozostałości smolarni, kanałów nawadniających, osad ludzkich czy cmentarzy. Udając się nad Drawę, warto jest rozpocząć swoją przygodę od wizyty w jednym z Punktów Informacji Turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego – w Drawnie lub w Głusku. Symbolem Drawieńskiego Parku Narodowego jest wydra.

Pod względem geograficznym park leży na Równinie Drawskiej będącej fragmentem Pojezierza Południowopomorskiego. Rosnące tutaj wspaniałe lasy są częścią Puszczy Drawskiej, zaś puszczański „krwioobieg” stanowi rzeka Drawa wraz z dopływami. To właśnie ona sprawia, że rzeźba terenu jest urozmaicona – na przestrzeni lat rzeka zdołała wciąć się w głąb piaszczystego podłoża, tworząc wąwozy i jary o głębokości dochodzącej do 30 m. Jak przystało na fragment pojezierza, teren parku obfituje także w urokliwe i atrakcyjne przyrodniczo jeziora, których jest tutaj aż dwadzieścia. Drawieński Park Narodowy to jednak przede wszystkim lasy zajmujące ponad 80% jego powierzchni. Dominują przede wszystkim lasy bukowe oraz zbiorowiska leśne związane z bardziej wilgotnymi terenami, takie jak łęgi olszowe oraz olsy. Piaszczyste podłoże sprzyja także występowaniu typowych dla północnej Polski borów sosnowych.

Flora

Wędrując leśnymi szlakami DPN-u, nierzadko można spotkać osadzone wśród lasów torfowiska czy śródleśne łąki, zaś nad ciekami i jeziorami występują liczne zbiorowiska wodne. Tak zróżnicowana mozaika układów roślinnych sprzyja występowaniu wielu gatunków roślin naczyniowych – na terenie parku do tej pory stwierdzono ich ponad 900, w tym tak rzadkie gatunki jak chamedafne północna, lipiennnik Loesela czy urodziwa lilia złotogłów.

Fauna

Drawieńskie lasy są także ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt. Licznie reprezentowane są tutaj gatunki puszczańskie. Ich wymagania, związane z obecności dużych i zwartych kompleksów leśnych, doskonale spełnia Puszcza Drawska. Na uwagę zasługuje jednak przede wszystkim obfita ichtiofauna. W wodach Drawieńskiego Parku Narodowego występuje aż 39 gatunków ryb oraz 2 bardzo rzadkie gatunki krągłoustych, a m.in.: minogi rzeczny i strumieniowy, łosoś, troć wędrowna. Co ciekawe, miłośnicy wędkarstwa wchodząc na teren parku wcale nie muszą rezygnować ze swojej pasji. Na zasadach określonych w regulaminie amatorskiego połowu ryb w wodach Drawieńskiego Parku Narodowego można wędkować do woli. Coraz liczniejsze w naszym kraju grono pasjonatów fauny skrzydlatej również znajdzie nad Drawą liczne obiekty do podglądania. Stwierdzono tutaj obecność ponad 160 gatunków ptaków, wśród których wszystkich „ptakolubów” o żywsze bicie serca mogą przyprawić takie rzadkości jak: bocian czarny, tracz nurogęś, bielik, orlik krzykliwy, rybołów czy puchacz.

Drawieński Park Narodowy

ul. Leśników 2
73-220 Drawno
tel.: +48 95 768 20 51
tel.: +48 95 768 20 52
fax: +48 95 768 25 10
e-mail: dpn@dpn.pl